:

МЗХ започва 6 проучвания за нуждите на статистиката

МЗХ започва 6 проучвания за нуждите на статистиката

Ще се събира информация за производството на плодове и зеленчуци, грозде и за добивите от земеделски култури от тазгодишната реколта.

Шест проучвания за нуждите на статистиката ще направи през януари 2016 година земеделското министерство.

Изследванията ще изпълнява отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, с активното участието на областните дирекции „Земеделие“.

Информацията ще бъде събирана чрез  интервю на място в стопанството или по телефона. Тя може да бъде използвана само за статистически цели. Събраните данни нямат доказателствена сила пред органите на изпълнителната или съдебната власт.

Анкетьорите на земеделското министерство ще събират информация за производството на плодове и зеленчуци, грозде и за добивите от земеделски култури от тазгодишната реколта.

Включени са въпроси за броя на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2015 г. и за пчеларството в България в периода до 31-ви декември 2015 година.

Анкетите са задължителни за страната ни като държава-членка на Европейския съюз. Получаваните индивидуални данни са статистическа тайна.

Резултатите от проведените изследвания ще бъдат публикувани в обобщена форма в специализираните бюлетини на сайта на земеделското министерство, в годишните издания на Националния статистически институт и в електронните таблици на Еврос

 

04:21ч. 28.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.