Проект на закон:

Ще има правила за търговия с храни и напитки в интернет

Ще има правила за търговия с храни и напитки в интернет

Търговията в интернет с храни, напитки и други елементи от хранителната верига ще се регламентира със специфични нормативни актове (закони, наредби и др.). Това е записано в проект на Закон за хранителната верига, публикуван за обществено обсъждане.

В момента липсват специфични правила за интернет магазините за повечето продукти от така наречената хранителна верига и те се търгуват по общите изисквания, които важат например и за продажбите от разстояние на дрехи и обувки.

Като елементи на хранителната верига в закона са посочени:
- виното, продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина и оцета;
- етиловият алкохол и дестилатите от земеделски произход и спиртни напитки;
- фуражи;
- животни;
- странични животински продукти и производни продукти;
- ветеринарномедицински продукти и инвитродиагностични ветеринарно-медицински средства;
- растения и растителни продукти;
- продукти за растителна защита;
- растителен репродуктивен материал;
- материали и предмети, предназначени за контакт с храни;
- Законът се прилага и за всички дейности по хранителната верига, свързани с изредените елементи;

Още в края на миналата година министърът на земеделието заяви, че специално за търговията в интернет с храни трябва да бъде въведена регламентация, като ще се изиска търговците да имат физически склад, който е регистриран в агенцията по храните.

Все още не е известно обаче кога ще бъдат въведени подобни изисквания и какво точно ще съдържат те, както и нормативният акт, с който ще бъде направено това.

11:26ч. 03.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.