По селската програма:

Ясни са правилата за отпускане на 15 000 евро помощ за дребни стопани

Ясни са правилата за отпускане на 15 000 евро помощ за дребни стопани

Ясни са профилите на дребните земеделски стопанства, които имат най-големи шансове да получат по 15 000 евро безвъзмездно финансиране от мярка 6.3 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По нея пари ще се отпускат на фермери, които имат Среден производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро на година, регистрирани са като земеделски производители и поне 33% от доходите им в предходната година са били от земеделие.

Идеални кандидати, които ще получат максимален брой точки, са например животновъдни стопанства, разположени в планински район, преминали към биологично производство. Или пък производители на биологични плодове, зеленчуци или етерично-маслени култури в планински региони.

Според критериите за оценка, по 28 точки ще получават кандидати в секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“, „Етерично-маслени култури“. Ако кандидатът е от планински регион ще получава допълнителни 10 точки. Ако извършва биопроизводство това ще му носи още 8 точки. Така максималният брой точки при оценяването на кандидатите ще достига 46.

Заложени са обаче и редица строги изисквания към бенефициентите на помощта, които може да се окажат скрити капани пред тях в бъдеще. Така например заетите с растениевъдство ще трябва да увеличат площите с одобрени култури минимум с 20% след като реализират бизнесплана си, а животновъдите – броя животни с 20%. Постигнатият по-висок СПО, вследствие на одобрения бизнесплан, трябва да се поддържа минимум 5 години след сключването на договора. За същия период бенефициента няма да има право и да се отказва от земеделската си дейност. Минималният икономически ефект от финансирането ще е увеличаване на СПО най-малко с 2000 евро, за да се приеме, че бизнеспланът е бил успешен. При нарушения финансирането ще бъде връщано.

Категорично е посочено, че няма да се подпомагат кандидати, които отглеждат тютюн, или започнат да отглеждат тютюн след като са били одобрени и са сключили договор по мярката. Пари няма да се отпускат и на кандидати, които вече са получи финансиране по мерки като „Млад фермер“ например и др.

 

16:23ч. 19.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.