Агроминистърът обеща:

1 милиард евро за общините до 2020 г.

1 милиард евро за общините до 2020 г.

 

До 2020 година общините в селските райони ще имат на разположение близо 1 млрд. евро по Програма за развитие на селските райони и Програма „Морско дело и рибарство“, както и по Европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ). Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на дискусионен форум „Общините през програмен период 2014 – 2020“, организиран от Националното сдружение на общините.

Планира се през юни 2016 г. да бъде отворен прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г., съобщи тя. По нея 232 общини ще могат да кандидатстват за строителство, реконструкция, рехабилитация на пътища, улици, тротоари; изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни системи, паркове, площади, улично озеленяване, както и изграждане, реконструкция и ремонт на социална инфраструктура. Индикативният бюджет на приема е 170 млн. евро.

Танева допълни, че по Програма „Морско дело и рибарство“ в настоящия програмен период няма да бъдат изграждани нови рибарски пристанища, а ще бъдат модернизирани вече съществуващите в Балчик, Варна, Созопол и Несебър.
В момента България преговоря с Европейската комисия да няма нулева година за улов на калкан. Тя припомни, че през тази година страната ни успя да запази квотата си за улов, като пое ангажименти за повишаване на контрола върху него.

 

18:25ч. 12.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.