:

100 млн. евро за модернизиране на преработвателните предприятия

100 млн. евро за модернизиране на преработвателните предприятия

Отново няма да е допустимо финансирането на колективни инвестиции

100 млн. евро ще могат да усвоят предприятията от хранително-вкусовата индустрия за модернизиране на фабриките си. Това става ясно от Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувана на сайта на Министерство на земеделието и храните. Докуменът е подписан от министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

Стартът на приема на проекти е насрочен за 30 ноември и трябва да приключи до 18 декември тази година. Първоначалните очаквания бяха секторът да разполага със 150 млн. евро, но от заповедта става ясно, че се предоставя ресурс, намален с 50 млн. евро. Вероятната причина са големите разходи по европроекти, които увеличават дефицита в българския бюджет в края на тази година. 

От заповедта на министър Танева става още ясно, че и по този първи прием на тази мярка няма да се субсидират колективни и интегрирани инвестиции. Причината е, че министерство на земеделието все още не успява да изработи ясни и конкретни правила, които да гарантират, че свързани лица няма да получат по-голяма субсидия, привидно представяйки се за различни фирми.

Приоритетни ще са инвестицията за преработка на месо, мляко, плодове, зеленчуци и биопродукти. Въпреки негодуванието на винарския бранш, проектите за модернизация на избите не са включени сред приоритетните.

12:04ч. 07.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.