:

Брюксел дава 111 млн. евро за реклама на агростоки извън ЕС през 2016 година

Брюксел дава 111 млн. евро за реклама на агростоки извън ЕС през 2016 година

Най-много, 30 млн. евро ще могат да усвоят производителите на мляко, млечни продукти и свинско месо. От тях 21 млн. евро са за промоция на тези продукти извън ЕС. 

Фермерите в целия ЕС ще могат да усвоят 111 млн. евро за реклама на земеделски продукти в страни извън ЕС през 2016-а година. Решението стана факт късно в сряда вечерта след като Европейската комисия прие новата политика - „Насладете се, това е от Европа“ - "Enjoy, it's from Europe". Нейната цел е да помогне на представителите на аграрния сектор да пробият или да се утвърдят на международните пазари. Най-много средства ще се заделят за популяризиране на мляко, млечни продукти и свинско месо.

„Производството на европейското селско стопанство и хранително-вкусова промишленост няма равно на себе си на световния пазар. Износът на такава продукция от ЕС, който е на стойност 110 млрд. евро, създава работни места и растеж в селските райони на Европа. За да може този износ да продължи и занапред, с удоволствие представям новия режим за насърчаване, в рамките на който 111 млн. евро ще бъдат отпуснати за намирането на нови възможности за навлизане на производството на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост на ЕС на нови пазари, както и за засилване на нашето присъствие на съществуващите пазари. Особено ми е приятно да съобщя за заделянето на 30 млн. евро за изпитващите затруднения сектори на производството на мляко и млечни изделия и на свинско месо. Тези средства са част от наскоро обявения пакет за пазарите на селскостопанска продукция на стойност 500 млн. евро. С нетърпение очаквам през следващите месеци да бъде проведена дипломатическа офанзива, която ще даде възможност на търговските мисии да открият нови възможности за производителите от ЕС по целия свят“, заяви еврокомисарят по земеделие Фил Хоган след приемането на бюджета за популяризиране на продуктите от ЕС.

От споменатите 30 млн. евро за реклама на млечните продукти и свинското месо 21 млн. евро ще отидат за програми за информиране и насърчаване за производството на мляко и млечни изделия, на продукти от свинско месо или комбинация от двете, насочени към страни извън ЕС. Други 9 млн. евро ще бъдат заделени за популяризирането на тези стоки на територията на ЕС. (Цялата разбивка на сумата по програми, виж по-долу в таблицата). Млечния сектор и животновъдите, отглеждащи свине са двата бранша, които пострадаха чувствително от забраната на Русия за внос на храни от ЕС на нейна територия. Отделно цените на млякото в ЕС се сринаха и заради отпадането на системата на млечни квоти и появата на излишъци от мляко на общия европейски пазар.

През 2016-а година са предвидени специални програми за популяризиране на европейски стоки в Китай, Япония, Южна Корея, Тайван, САЩ, Канада, Централна и Южна Америка и Карибския регион. А също и за Югоизточна Азия, Африка, Близкия изток и др.  

"За да се постигне тази цел, Комисията ще предостави повече ресурси, ще повиши равнището на съфинансиране и ще намали бюрократичните пречки пред одобряването на проекти. Това е част от усилията за постепенно увеличаване на бюджета на ЕС за насърчаване на селското стопанство — от 61 млн. евро през 2013 г. (когато бяха предложени новите правила) на 200 млн. евро през 2019 г.", уточняват от пресслужбата на еврокомисаря по земеделие Фил Хоган.

Новите правила предвиждат равнищата на субсидията на ЕС по промоционалните програми също да се увеличи от 50 % на 70 — 80 % (до 85 % за Гърция и Кипър). В същото време националното съфинансиране изчезва, като по този начин се създават еднакви условия в страните членки. Останалите 20% или 30% от бюджета на новите промоционални програми ще се поемат от браншовите организации. По старите правила субсидията се съфинансираше и от държавите-членки, като в България, това се извършваше от Държавен фонд "Земеделие", който е акредитирана Разплащателна агенция за агросредствата от ЕС. 

Основните елементи на новите правила за насърчаване са:

  • значително увеличение на помощта за информационни и рекламни кампании: европейската помощ следва постепенно да нарасне от 61 млн. евро в бюджета за 2013 г. на 200 млн. евро през 2019 г. (111 млн. евро през 2016 г.);
  • значително по-високи равнища на съфинансиране от ЕС в сравнение с настоящия режим (равнище на съфинансиране от ЕС 70 % за обикновени програми, представени от организация от дадена страна членка, 80 % за многонационални програми и програми, насочени към страни извън ЕС, 85 % за кризисни програми, 75 — 85 % за страни, получаващи финансова помощ, тоест Кипър и Гърция); в същото време националното съфинансиране изчезва, като по този начин се създават еднакви условия.
  • въвеждане на европейска стратегия за насърчаване, което ще позволи действията да бъдат по-целенасочени. 

Приложение: Таблица:

Разпределение на бюджетите по приоритети за съфинансирани програми в годишната работна програма за 2016 г.

 

Предвидена сума

Обикновени програми — Вътрешен пазар

26 млн. евро

Действие 1*- Програми за информиране и насърчаване, насочени към подобряване на осведомеността и признаването на схемите за качество на Съюза съгласно определението в член 5, параграф 4, точки а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1144/2014

10 млн. евро

Действие 2*- Програми за информиране и насърчаване, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските методи в Съюза и на характеристиките на европейските селскостопански и хранителни продукти

7 млн. евро

Действие 3- Програми за информиране и насърчаване за производството на мляко и млечни изделия, производството на продукти от свинско месо или комбинация от двете

9 млн. евро

Обикновени програми — в страни извън ЕС

68 млн. евро

Действие 4*- Програми за информиране и насърчаване, насочени към Китай, Япония, Южна Корея и митническата територия на Тайван

12 млн. евро

Действие 5*-Програми за информиране и насърчаване, насочени към САЩ и/или Канада

12 млн. евро

Действие 6*- Програми в Централна и Южна Америка и в Карибския регион

7 млн. евро

Действие 7* - Програми в Югоизточна Азия, която включва Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур, Тайланд, Източен Тимор и Виетнам

7 млн. евро

Действие 8*- Програми в Африка и Близкия изток

4,5 млн. евро

Действие 9*- Програми в други географски области

4,5 млн. евро

Действие 10 - Програми за информиране и насърчаване за производството на мляко и млечни изделия, на продукти от свинско месо или комбинация от двете, насочени към страни извън ЕС

21 млн. евро

Многонационални програми

14 млн. евро

Обикновени програми — в случай на сериозни смущения на пазара

3 млн. евро

*Тези програми няма да включват производството на мляко и млечни изделия, на продукти от свинско месо или комбинация от двете. Програмите обаче могат да включват производство на мляко и млечни изделия и на продукти от свинско месо или комбинация от двете, ако те са свързани с други продукти.

Общо 111 млн. евро

 

09:00ч. 14.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.