:

1,47 млрд. лева се разплащат за земеделие по нова и стара селска програми до Нова година

1,47 млрд. лева се разплащат за земеделие по нова и стара селска програми до Нова година

По новата ПРСР ще се изплатят едва 66 млн. лв. От тях 35 млн. лв. за млади фермери и 31 млн. лв. за техника

1,47 млрд. лв. ще бъдат изплатени за земеделие по изтичащата и по новата програма за селските райони до Нова година. От общата сума 1,41 млрд. лв. ще се разплатят по приключени проекти по старата европрограма и едва 66 млн. лв. за приключени инвестиции по новата агропрограма. От тях 35 млн. лв. за проекти на млади фермери и 31 млн. лв. за земеделска техника. Това става ясно от проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. за подпомагане финансирането на Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. и проект на решение на Министерския съвет за актуализиране на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г., публикуван на сайта на Министерство на земеделието и храните.

За да се изпълнят плащанията обаче в момента не достигат 623 млн. лв. "Общо за развитие на селските райони през 2015 г. следва да се предвидят публични разходи от бюджета на сметката в размер на 1,47 млрд. лв., докато в одобрените към момента разчети са предвидени 850 млн. лв. За изпълнение на горепосочените цели е необходимо увеличение на разходните параграфи по сметката с 623 млн. лв., от които 121 млн. лв. представляват увеличение в националното съфинансиране", пише в документа, подписан от аграрния министър Десислава Танева. 

По-голямата част - 502 млн. лв. от липсващите пари, ще бъде осигурена чрез прекрояване на сметката на държавен фонд "Земеделие" и няма да се искат допълнителни средства от държавния бюджет. Липсващите средства за национално съфинансиране обаче ще се поискат да бъдат допълнително преведени от държавния бюджет към фонд "Земеделие". "За покриване на горепосоченото нацонално съфинансиране по сметката за средствата от ЕС ще са необходими допълнителни трансфери в размер на 120 711 000 лв., които ще бъдат предоставени чрез бюджета на ДФЗ", пише в документа.

В мотивите си земеделският министър Десислава Танева посочва и защо така значително набъбват плащанията в края на тази година. 

"Пред Европейската комисия е представено предложение за изменение на ПРСР 2007-2013 г., което ще позволи прехвърлянето на бюджет към мерките с най-голям потенциал за разплащане – общинските мерки и мярка 214 „Агроекологични плащания”. По този начин ще се усвоят голяма част от наддоговорените средства по най-активните мерки от програмата за сметка на мерки с по-слабо изпълнение. Предвидено е останалата част от наддоговорените средства да служат за покриване на евентуални редукции на етап оторизация на плащанията", посочва тя.

„Национален гаранционен фонд” ЕАД ще декапитализира и върне в Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. сума в размер на 154,6 млн. лв., с която допълнително ще се увеличи програмният бюджет за усвояване по мерки с по-висока активност.

Припомня се, че срокът за изпълнение на общинските проекти е удължен от 15 август на 15 октомври, което дава по-голяма възможност на бенефициентите-бюджетни предприятия да приключат успешно пректите си. -

От становището още става ясно, че в Разплащателната агенция са привлечени допълнителни служители за разглеждане и одобряване на заявки за плащане, чието обучение към момента е приключило. Допълнително се планира прехвърлянето на обучени служители от други звена към дирекциите, отговорни за усвояването по ПРСР. Общо капацитетът на Разплащателната агенция за договориране и оторизация ще бъде увеличен с около 50%, което ще позволи обработката на очакваните до края на годината около 4000 оторизационни писма.

09:06ч. 26.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.