Безвъзмездно:

15 000 евро за малко земеделско стопанство

15 000 евро за малко земеделско стопанство

Очаква се да бъдат одобрени над 2000 проекта.

15 000 евро безвъзмездна помощ могат да получат малките земеделски стопанства и младите фермери от европейските фондове по една от подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.

По-голямата част от тях - 10 000 евро, се отпускат веднага след одобрението на проекта, за да помогнат на стопаните да направят бизнеса си по-устойчив. За разлика от предишния програмен период, през този се правят проверки за изпълнението на заложените в бизнес плана параметри и, ако те не са достигнати, средствата трябва да се върнат.

Това коментира Димитър Ванев, главен директор на дирекция Съвети в земеделието, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Дирекцията оказва консултантски услуги на стопаните, като им помага в изготвянето на проекта за кандидатстване, както и при самото му изпълнение. Тя предлага консултиране и за изготвянето на инвестиционни проекти за развиване на неземеделска дейност. 

"12 август е крайният срок за изготвяне на проектите, а резултатите ще бъдат обявени в рамките на 3 месеца", каза Ванев. По думите му съгласно бюджета най-малко 2000 от общо 2600 проекта ще бъдат одобрени. "Тези, които не бъдат одобрени, ще имат възможност при следващия прием отново да кандидатстват, тъй като това е само половината сума от целия програмен период", уточни той.

Ванев обяви още няколко мерки в помощ на малките стопанства - едната е за инвестиции в малки земеделски стопанства, втората - за инвестиции в преработка на земеделска продукция, а третата – за диверсификация към неземеделска дейност.

Целия разговор може да видите във видеото на Bloomberg TV

 

07:33ч. 06.08.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.