:

Прокуратурата иска 17 общински наредби да бъдат обявени за нищожни

Прокуратурата иска 17 общински наредби да бъдат обявени за нищожни

Събирани са незаконно такси "предварително съгласие“ за промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд.

Общините, в които общинските съвети са регламентирали тази незаконосъобразна такса са: Хасково, Силистра, Сливен, Созопол, Несебър, Кубрат, Момчилград, Стамболийски, Родопи, Велинград, Трън, Лозница, Гълъбово, Баните, Завет, Марица, Попово.

По разпореждане на Върховна административна прокуратура, упражнявайки  надзор за законност, са проверени общинските наредби в 22 общини в страната, съобщава Факти.бг.

От окръжните прокуратури  в страната са подадени 17 протести до административните съдилища с искания за отмяна на норми от общински наредби, незаконосъобразно регламентиращи задължения за заплащане на такси за такса за т. нар., „предварително съгласие“ за промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд.

В хода на тази проверка е установено, че в наредбите, приети от общинските съвети в общините в страната е регламентирана  местна такса, без законова основа, като гражданите и организациите  незаконосъобразно са натоварени с финансова тежест.

От ВАП, на първо място е съобразено, че според чл.141, ал.4 от Конституцията на РБ общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон.

Според чл.30, ал.2 от Закона  за опазване на земеделските земи при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в посочените случаи за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.

В нарушение на законовия регламент от общинските съвети са регламентирани такси и за получаване на т. нар. „предварително съгласие“, получаването на което е само етап от промяна на предназначението и по този начин се достига до положение да се дължат две плащания в една процедура.

Стореното е в противоречие и с изискванията на чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, тъй като не могат да се обосноват материално-технически и административни разходи за общината по извършване на услугата „предварително съгласие“, и то допълнителни, тъй като съобразно законовото разрешение таксата за промяна на предназначението постъпва именно в бюджета на общината.

.

 

 

16:53ч. 24.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.