Според МЗХ:

1,9 млн. декара е необработваемата земя в България

1,9 млн. декара е необработваемата земя в България

Необработваемата земя в България е намаляла до 1 912 580 декара, според официална статистика на земеделското министерство, обявена в края на миналата седмица. Това е над два пъти под нивото от 2006 г., когато обемът на тези площи по официални данни е бил 5 196 800 декара.

В същото време обявените в статистиката площи със селскостопанско предназначение се топят с 5 млн. декара за период от 10 години. От 57 млн. дка през 2006 г., те спадат на 52 млн. дка през 2015 г.

Сухата статистическа таблица на земеделското министерство не дава обяснение за намалението и на двете величини – необработваемата земя от една страна и терените със селскостопанско предназначение от друга.

Пак според същата статистика спад има на площите с трайни насаждения – от 1,87 млн. дка през 2006 г. на 1,33 млн. през тази година.

Данните показват общоизвестен факт – основна част от земята се използва за отглеждане на пшеница – за 2015 г. са били 11,5 млн. дка. Въпреки че е основна култура обаче, при нея също има редукция, тъй като през 2013 и 2014 г. жито е сято върху над 13 млн. декара.

В същото време площите с ръж и тритикале се удвояват от 2006 г. насам, като достигат 370 000 дка тази година. Сходно е положението и при маслодайните култури.

Двоен е спадът обаче при площите с картофи, намаляват тези с грах, фасул, бакла, зеленчуци. Дори при лозята е отбелязано намаление на площите наполовина за 10 години до 535 000 дка.

Изводът от официалните данни е, че в последното десетилетие фокусът в бранша е върху зърнопроизводството, за сметка на останалите сектори.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Използвана площ

51,9 млн. дка

51,1 млн. дка

51,0 млн. дка

50,3 млн. дка

50,5 млн. дка

50,8 млн. дка

51,2 млн. дка

49,9 млн. дка

49,8 млн. дка

50,1 млн. дка

Необработваема

5,19 млн. дка

5,5 млн. дка

5,47 млн. дка

4,6 млн. дка

4,41 млн. дка

3,98 млн. дка

3,58 млн. дка

2,63 млн. дка

2,16 млн. дка

1,91 млн. дка

Площ със селскостопанско предназначение

57,09 млн. дка

56,66 млн. дка

56,48 млн. дка

54,9 млн. дка

54,9 млн. дка

54,86

млн. дка

54,81 млн. дка

52,58 млн. дка

51,92 млн. дка

52,02 млн. дка

Източник: МЗХ, отдел "Агростатистика", Наблюдение на заетостта и използването на територията на България през 2015 (БАНСИК`2015)

 

 

09:00ч. 20.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.