Пазарен преглед:

2 милиона тона излишък от жито в България

2 милиона тона излишък от жито в България

Близо 2 милиона тона е излишъкът от пшеница в България към 11 декември 2015 г., по данни от доклад на земеделското министерство за пазара на зърно, с който AgroLife разполага.

Страната е разполагала с общо 5 380 003 тона през тази година, от които произведените количества през 2015 г. по оперативни данни на МЗХ са 4 678 929 тона. Преходният остатък от реколта 2014 е 700 000 тона, а вносът – 1102 тона.

На този фон реализацията на жито е общо 2 521 858 тона. От тях в страната са използвани 1 016 835 тона, а износът - 1 505 023 тона.

По оперативна информация запасите от пшеница към 11.12.2015 г. се оценяват на 2 858 173 тона, пише в доклада. Необходимото количество пшеница за вътрешно потребление до следваща реколта е 867 907 тона. Така към момента се очертава сериозен излишък и възможност за значителен експорт.

 

Начални запаси

700 000 тона

Производство

4 678 929 тона

Внос

1102 тона

Общо предлагане

5 380 031 тона

Потребление

 

За човешка консумация

480 000 тона

За фураж

252 000 тона

За семена

284 835 тона

Друго

----

Износ

1 505 023 тона

Общо потребление

2 521 858 тона

Запаси

2 858 173 тона

Необходимо количество за вътрешно потребление до 01.07.2016 г.

867 907 тона

 

 

08:00ч. 16.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.