:

20 000 земеделци отпаднаха от субсидиите за земя на ЕС

20 000 земеделци отпаднаха от субсидиите за земя на ЕС

20 000 земеделски производители са отпаднали от директните субсидии за земя от ЕС. Това показа проверка на AgroLife в регистрите на Държавен фонд "Земеделие". Преди година кандидатите бяха 90000 земеделци, а през тази година са кандидатствали около 60 000.

10 000 земеделци от "губещите" се 30 000 фермери са решили да бъдат зачислени като дребни стопани и за това по формални причини са отпаднали от статистиката на фонд "Земеделие". Дребните стопани получават субсидия между 500 и 1250 евро. Тепърва предстои да се фиксира точната сума. 

Останалите 20 000 земеделци са отпаднали заради новото изискване субсидии да се получават срещу документ, доказващ че кандидатът има права, върху земята, която обработва. Това са договор за наем и аренда или нотариален акт за собственост.

Изплащането на субсидиите предстои да се реализира на 4 етапа във времето от януари до април. Директните плащания за земя от ЕС ще бъдат платени през януари догодина и ще са в рамките на 598 млн. лв. По предварителни данни това са 162 лв. на хектар, или 16,2 лв. на декар. Очаква се през февруари да се изплати  т.нар. преразпределително плащане - това са допълнителни субсидии за обработване на първите 300 дка от стопанството на фермер. То ще е за общо 109 млн. лв. Помощта за декар ще е между 12 и 13 лева. През април ще се изплатят и т.нар. зелени плащания към директните субсидии. Бюджетът по това перо е доста съществен - 464 млн. лв.

11:48ч. 02.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.