Търсят се:

200 младежи за обучение и работа в Германия

 200 младежи за обучение и работа в Германия

По професиите фермер, животновъд, хотелиер, ресторантьор, готвач, пекар, сладкар, дърводелец, строител на пътища, шлосер, фризьор и др.

През 2016 г. 200 младежи от България ще могат да се обучават и работят в Германия по програмата The Job of my Life догодина, съобщи Агенцията по заетостта.

Изискванията към младежите са следните:

-  да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016г. не трябва да навършват 28 години);

-  да имат българско гражданство;

-  да имат завършено средно образование, но да нямат магистърска степен;

-   да живеят в рамките на ЕС, но да не живеят от повече от 3 месеца на територията на Германия.

Дуалното професионално обучение е част от образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на работното място.

Младежите работят 3-4 дни в седмицата в обучително предприятие (хотел, ресторант, фабрика, цех или др.) и 1-2 дни се обучават в професионално училище.

В края на тригодишното обучение се полага изпит пред съответната професионална камара и се получава сертификат за придобиване на специалност, признат по цял свят.

Подкрепата, на която могат да разчитат кандидатите от страна на работодателите и германската държава, е за следните разходи:

- курс по немски език в страната по произход до достигане на ниво В1;

- пътуване до Германия за започване на практика;

- пътуване до Германия за започване на същинското обучение;

- курс по немски език в Германия по време на практиката и/или същинското обучение;

- едно пътуване до България по време на учебната година на всеки 6 месеца;

- заплата от страна на работодателя;

- допълващо възнаграждение от страна на Федералната агенция по труда, до достигане на доход от 818 EUR/месец.

Всеки обучаем получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 EUR, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция.

За да имат българските граждани нормални условия на живот в Германия, Федералната агенция по труда ще допълва възнаграждението до 818 EUR на месец.

Пример: Ако работодателят плаща на практиканта 200 EUR на месец, той ще получава допълнително по сметката си 618 EUR, така че месечният му нетен доход да е в размер на 818 EUR.

Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия – здравно, пенсионно и за безработица.

При проявен интерес кандидатите следва да изпращат автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език на: mobipro2016@az.government.bg като посочват избрания проект и професия.

За всеки проект ще се провежда отделно интервю от представители на работодателя, за което изпратилите документи кандидати ще бъдат поканени.

13:08ч. 13.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.