Субсидии:

2155 овощари ще получат подпомагане

2155 овощари ще получат подпомагане

Всички земеделски производители, кандидатствали за подпомаген по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, ще получат финансиране, обяви Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Това означава, че в първия транш ще бъдат отпуснати 2 732 585 лв., вместо предвидените 2 млн. лева за покриване на разходите за препарати за растителна защита.

Средства ще бъдат отпуснати на всички 2155 кандидатствали собственици на овошки.

Разликата от завишената сега сума обаче ще се компенсира от парите, пледвидени за есента като втори транш. По схемата за целта бяха заделени 1 милион лева. Вчерашното решение означава, че средствата за втория транш ще бъдат силно намалени до малко над 220 000 лева общо за всички кандидати.

Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 27 май 2016 година.

16:56ч. 17.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.