Екологично:

22 общини ще събират опаковки от пестициди разделно

22 общини ще събират опаковки от пестициди разделно

По проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Опаковките от препарати за растителна защита, които се използват в частните стопанства, ще се събират вече разделно в 22 общини.

В момента празните флакони от използваните пестициди и инсектициди се изхвърлят в кофите за боклук. Там се хвърлят и препаратите с изтекъл срок на годност, което крие рискове за хората, почвите и водите.

По проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално оборудвани моторни превозни средства ще се обслужват и 17 съседни общини.

Така ще се реши един проблем, който тормози фермерите с години. Всеки има в мазетата препарати с изтекъл срок на годност, но не знае къде да ги хвърли.

По подобен начин стои въпросът и със старите лекарства, бои, лакове и други.С реализацията на проекта събирането, съхраняването и третирането им ще става екологосъобразно

 

22:08ч. 20.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.