Пак обновяват цифровата карта:

225 000 декара държавни ниви ще бъдат дадени под наем

225 000 декара държавни ниви ще бъдат дадени под наем

Търгове за отдаване под наем на 225 000 декара държавни земи ще бъдат проведени през 2016 г. Числото е заложено в бюджета на земеделското министерство за тази година. За безвъзмездно ползване от безимотни нуждаещи се пък ще бъдат предоставени други 250 000 декара държавни земи.

За обезщетяване на собственици в бюджет 2016 г. са планирани 200 дка. Както AhroLife вече писа, отделно ще бъдат продадени 8000 дка срещу поименни компенсационни бонове.

Ведомството планира да удовлетвори и 200 от общо 300 заявления за придобиване на собственост върху застроени и прилежащи площи в стопански дворове.

В плановете на ведомството влиза и обновяване на цифровата ортофотокарта за 37 000 кв. км от земеделските парцели в страната. Ще бъде извършена и проверка и на 550 000 хектара физически блокове и блокове на земеделски стопанства, като целта ще е бъде установяване коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане.

Според прогнозите в бюджета на министерството броят на регистрираните и пререгистрираните земеделски стопани ще бъде 105 000, а подадените заявления за подпомагане – 120 000.

Планира се да бъдат извършени и 2000 проверки за длъжници на Националната агенция по приходите (НАП) на лица, фигуриращи в базата данни от картата на възстановената собственост. Отделно ще бъдат правени и 250 проверки на фермери съвместно с НАП.

 

11:15ч. 24.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.