От началото на годината:

26% ръст в износа на пшеница, спад при царевица, рапица и ечемик

26% ръст в износа на пшеница, спад при царевица, рапица и ечемик

Експортът на пшеница, ечемик и рапица през пристанище Варна замря в седмицата 15-22 ноември 2015 г., отчита Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в оперативен анализ.

За близо 11 месеца от началото на годината до 22 ноември обаче общото количество пшеница, преминало през порта, е с 26% повече спрямо същия период на 2014 г., като достига 801,2 хил. тона. В същото време, изнесените количества ечемик и рапица остават почти наполовина по-малко. От началото на 2015/16 пазарна година до момента не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица през пристанище Бургас.

 

ИЗНОС В ТОНОВЕ

 

Продукти

01.07. – 22.11.2014

01.07. – 22.11.2015

Промяна

Пшеница

635785

801235

26,00%

Ечемик

182882

91846

-49,80%

Рапица

157515

88335

-43,90%

 

Общият износ на царевица през пристанище Варна за периода 01.09 – 22.11.2015 г. изостава с 66,5% спрямо аналогичния период на предходната година, като за трета поредна седмица такъв не е отчетен. През седмицата 16 – 22.11.2015 г. през пристанището са преминали 14,1 хил. тона слънчоглед, вследствие на което за първи път от началото на пазарната 2015/16 година износът на слънчоглед бележи леко увеличение на годишна база – с 2,7%, до 55,8 хил. тона. През Пристанище Бургас засега не е реализиран износ на царевица и слънчоглед.

 

ИЗНОС В ТОНОВЕ

 

Продукти

01.09. – 22.11.2014

01.09. – 22.11.2015

Промяна

Царевица

637746

213865

-66,50%

Слънчоглед

54363

55811

2,70%

 

 

 

 

13:34ч. 25.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.