Според Евростат:

6% от фермерите у нас са на възраст под 35 години

6% от фермерите у нас са на възраст под 35 години

Само 6% от земеделските стопани в България са на възраст под 35 години, съобщи Евростат. Данните от изследването са за 2013 година. На средна възраст 35-44 години са 13%. В групата 45-54 години фермерите са 18%, а 25 на сто са на 55-64 години. Най-голям е делът на стопаните на възраст над 65 години - близо 37%.

В същото време се наблюдава процес на уедряване на стопанствата в последните 10 години, като броят им е намалял с 62% за този период. Така през 2013 г. регистрираните у нас стопанства са били около 254 хиляди. Пэоради тази тенденция средната площ на едно стопанство е нараснала от 4,4 хектара през 2003 г. на 18,3 хектара през 2013 г.

Според данните на Евростат най-много фермери на възраст над 65 години в Европейския съюз са регистрирани в Португалия - близо 50%, в Румъния - 41%, Италия - 39%.

С най-много млади стопани на възраст под 35 години е Полша - 12 на сто, следвана от Австрия с 11%, Люксембург и Франция - по 9 на сто. Средно за Евросъюза този показател е 6%, колкото и в България.

Общи в целия Европейски съюз са били обработвани 174 млн. хектара земеделска земя и е имало около 10,8 милиона земеделски стопанства. Между 2003 и 2013 г. броят на стопанствата е намалял с около 4 милиона.

09:39ч. 27.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.