А изводите?:

644 къщи за гости са изградени с евросубсидии - вижте списъка по общини

644 къщи за гости са изградени с евросубсидии - вижте списъка по общини

Фонд „Земеделие“ публикува списък с изградените къщи за гости по мерки 311 и 312 от ПРСР 2007-2013

Държавен фонд „Земеделие“ публикува на интернет страницата си пълен списък с къщи за гости, съфинансирани по проекти по мярка 311,,Разнообразяване към неземеделски дейности", мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие“, която се реализира от одобрени от МЗХ Местни инициативни групи (МИГ) при прилагане на подхода Лидер.

Информацията за изградените къщи за гости на територията на цялата страна е представена по области и населени места и има за цел да бъдат публично популяризирани обектите за селски туризъм, съфинансирани от ПРСР чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

С публикуването на списъка с къщите за гости Фонд „Земеделие“ очаква и адекватна обратна връзка от страна на обществеността.

При констатирани видими нередности или при съмнения за използване на изградените обекти не по предназначение, всеки може да изпрати сигнал до ДФ „Земеделие“ на телефон 0700-106-16 (на цената на един градски разговор), на e-mail: signali@dfz.bg, както и по пощата на адрес: 1618 София, бул. „Цар Борис III“ 136.

Най-много са къщите за гости в областите Благоевград, София, Ловеч, Пазарджик и Смолян, а най-малко във Враца, Търговище, Разград  и Силистра.

Ето и броя на къщите за гости в страната по области:

Благоевград - 140

София област - 83

Ловеч - 60

Пазарджик - 44

Смолян - 44

Бургас - 40

Хасково - 30

Кюстендил - 29

Пловдив - 27

Стара Загора  - 25

Габрово - 24

Монтана - 24

Варна - 21

Велико Търново - 19

Кърджали - 17

Сливен - 15

Видин - 14

Ямбол - 14

Добрич - 12

Шумен - 12

Перник - 10

Плевен - 10

Враца - 9

Търговище - 5

Разград - 4

Силистра - 4

Вижте подробно по общини - списък с къщи за гости

16:48ч. 20.05.2016г.
З

Списъкът както винаги не е наличен- сайтът не работи. Виждам, че статията е от 2016 година, но къщите за гости изградени по европроекти са с давност 10 години. Къде можем да намерим информация за функциониращи такива къщи?

Зоя Атанасова
20:01ч. 16.08.2020г.

Оставете коментар: