По новата ПРСР:

685 млн. евро за пътища в селата от 1 юни догодина

685 млн. евро за пътища в селата от 1 юни догодина
Европарите за пътища, канализация и обновление на читалища и др. ще тръгнат от 1 юни 2016 г. Тогава ще бъдат отворени първите подмерки от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., която е основна за развитието на малките населени места.
Новината съощи днес заместник – министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на Националната среща на евроекспертите от общините.
До края на месец декември ще има изготвен първоначален вариант на наредбата за прилагане на  мярката, която ще даде стабилност и сигурност на бенефициентите. 
„Общият бюджет на мярка 7 е 685 млн. евро до 2020 г. Трябва да направим така, че всяко едно евро да отиде там, където е най-необходимо, защото съм убеден, че желанията за инвестиции ще надхвърлят възможностите на бюджета по mрограмата“, допълни зам.-министър Грудев.
Той обясни, че през месец юни 2016 г. ще стартират първите приеми за инвестиции, свързани с пътища, водопроводи, социална и образователна инфраструктура. Когато общината е бенефициент финансирането ще е на 100%, а когато е ВИК операторът  ще се финансират 75% от инвестициите.
„Разчитам на приоритизация при изготвянето на проекти за социална и образователна инфраструктура. Тези обекти генерират много позитиви за населените  места и ползвателите на тези инвестиции“, уточни Грудев.
14:49ч. 26.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.