:

9% от земеделците кандидатствали по новата селска програма тази година

9% от земеделците кандидатствали по новата селска програма тази година

Тази година, по мерките, които бяха отворени първите мерки по новата Програма за развитие на селските райони, проектни предложения подадоха 9% от всички регистрирани земеделски стопани. Това съобщи току-що земеделският министър Десислава Танева по време на откриването на втора регионална конференция на съветническите служби от Югоизточна Европа на темата „Обучение и ключови компетенции на съветниците в областта на земеделието – ползи и предимства за фермерите“.

"Работим в условията на изключителен интерес към програмата. За съжаление, договореният бюджет не може да удовлетвори всички заявления и работим в условията на ранкинг. Националната служба за съвети в земеделието е тази, която трябва на национално ниво да подкрепи най-уязвимите земеделски стопани и да и помогне с изготвянето на проекти. Тя е доказала ефективността си в стария програмен период. Стартира добре през тази година. До колкото ми е известно, успеваемостта на проектите, които службата изготви на младите фермери, е достатъчно добра, за да е ясна експертизата, която имат нейните служители. Ние трябва да доразвием всичко това. ", обясни още министър Танева. 

10:54ч. 23.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.