След извънредния прием::

907 нови машини влизат в земеделието

907 нови машини влизат в земеделието

Дадeна е възможност на 60 кандидата, оценени с поне 5 точки и попадащи извън рамките на одобрения бюджет, да сключат договори под условие.

Над 900 нови трактори, комбайни и други земеделска техника ще влязат в българското земеделие след последния извънреден прием на проекти за модернизиране на стопанствата по изтичащата Програма за селските райони. "Държавен фонд „Земеделие” приключи работата си по разглеждането на проекти от последния прием през 2015 г. по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. От подадените общо 1 006 заявления, за финансиране са одобрени 907 проекта. Към момента са сключени почти 750 договора с одобрена субсидия в размер на близо 110 млн. лв. Броят на отказаните или в процес на отказ заявления за подпомагане е 99", посочиха днес от ведомството на Румен Порожанов.

От там припомнят, че бюджетът по мярката беше увеличен до левовата равностойност на общо 62 млн. евро, което позволи на по-голям брой кандидати, чиито заявления за подпомагане са допустими за финансиране, да сключат договор. Допълнително се даде възможност на около 60 кандидата, оценени с поне 5 точки и попадащи извън рамките на одобрения бюджет, да сключат договори под условие. Кандидатите ще трябва да изпълнят договорите на собствен риск и да подадат заявки за окончателно плащане. Няма да се сключват анекси за отпадане на условието, а в случай на наличен бюджет, помощта по тези заявки ще бъде изплатена.

Важно е да се отбележи, че след изменение на Наредба № 8 от 2008 г. за „Модернизиране на земеделските стопанства” крайният срок за изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони се удължи до 30 ноември 2015 г.

 


Предвижда се плащанията по изпълнени договори по мярката да бъдат извършени до края на 2015 година.

09:44ч. 18.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.